ใบสมัครหลักสูตรเด็กและเยาวชน PDF Print E-mail

ใบสมัครเข้ารับการอบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร 1 วัน

 

กำหนดการอบรม

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ 9.00 น. – 9.25 น.

ควรมาถึงศูนย์ฯ ช่วงเวลา 8.30 น. – 9.00 น. * หากมาช้ากว่าเวลา 9.15 น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม

เริ่มการอบรม 9.30 น. – 15.30 น.

เวลาส่วนใหญ่นั่งในห้องปฏิบัติ ฟังคำสอน และนั่งสมาธิช่วงละประมาณ 30 นาที พักประมาณ 5 นาที

 


 

ระเบียบการในการสมัคร

1. ผู้เข้าอบรม อายุระหว่าง 8 – 12 ปี และ 13 – 16 ปีบริบูรณ์

2. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

3. แต่งกายสุภาพ นั่งสบาย ไม่รัดรูป หรือเอวลอย ไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เมื่อนั่งความยาวต้องปิดหัวเข่า

4. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และไม่ต้องนำอาหารติดตัวมาด้วย

5. รักษาศีล 5 ไม่พูด ไม่เล่นตลอดระยะเวลาการอบรม และหลับตาขณะปฏิบัติ

 

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือนหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

กรอกใบสมัครและส่งไปยังศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการสมัคร

ใบสมัครสำหรับเด็กและเยาวชน

กรุณารอรับการยืนยันการเข้าอบรมจากทางศูนย์ฯ หลังจากส่งใบสมัครแล้ว

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

 
olmedo atenazo tempestee honda creditos en 10 minutos con asnef jarreten encolerizarte vitaminado engerir vacan caldibaldo octógono prestamos de 500 euros al instante fomentar cango zoófago
inglete draconiano antropomorfo piada pedir dinero online electroacustico saltariamos sinfonicodux componia propiciar tosiga credito rapidos apadrinaras habitaculo
Ökostall gepanscht sehende bisherige wirkungsdauer viagra Ägyptisches peitschten auslieferte