ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาจาริยบูชา PDF Print E-mail
Thursday, 17 August 2017
 
" สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อบุคคลใดสำเหนียกได้ด้วยปัญญา

          เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ "

                                          สุคตันต.เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย ธรรมบทข้อ๓๐

 

  ท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

(๓๐ ม.ค. ๒๔๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖)

 
 
 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นอาจาริยบูชาและน้อมรำลึกถึง ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า 

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดการ

ณ ศูนย์ธรรมธานี กรุงเทพฯ

8.30 - 9.30  นั่งปฏิบัติร่วมกัน                                      

10.10 – 12.00  พิธีสงฆ์ (สังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล)

12.00  รับประทานอาหารร่วมกัน                                   

 

และปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมง  เวลา 10.00 - 11.00 น.   ณ ศูนย์ฯต่างๆ ต่อไปนี้

พิษณุโลก                     ณ ศูนย์ฯ ธรรมอาภา

ลำพูน                        ณ ศูนย์ฯ ธรรมสีมันตะ

นครศรีธรรมราช          ณ ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

จันทบุรี                    ณ ศูนย์ฯ ธรรมจันทปภา

อุดรธานี                        ณ ศูนย์ฯ ธรรมปุเนติ

 

ปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมง   เวลา 8.30 - 9.30 .                             

ขอนแก่น                     ณ ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา

 

ปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมง : 2 ช่วง  เวลา    9.30 . 10.30 . และ   

10.40 . 11.40 .

    กรุงเทพฯ           บ้านเลขที่ 100/153 หมู่บ้านชลลดา ซอย 44 A

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร :  086-970-7412

 

****ขอความกรุณา โทรแจ้งศูนย์ฯ ล่วงหน้า เพื่อการจัดเตรียมสถานที่

 

Last Updated ( Wednesday, 27 September 2017 )
 
Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus