หนังสือ-เทป-วิดีโอ PDF Print E-mail

หนังสือภาษาไทย

 

ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับสมบูรณ์ – ปรับปรุงใหม่

 


         
 
ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับย่อ
 1. ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับสมบูรณ์ - ปรับปรุงใหม่   2. ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับย่อ
 (70 บาท)
   (25 บาท)
    
   

วิปัสสนาสาส์น รวมบทความจากจุลสารวิปัสสนา เล่ม 1

 3. ธรรมบรรยาย หลักสูตร 3 วัน    4. วิปัสสนาสาส์น รวมบทความจากจุลสารวิปัสสนา เล่ม 1
 (25 บาท)   (45 บาท)
    
มหาสติปัฏฐานสูตร-ธรรมบรรยายฉบับย่อ  มหาสติปัฏฐานสูตรแปล
 5. มหาสติปัฏฐานสูตร-ธรรมบรรยายฉบับย่อ   6. มหาสติปัฎฐานสูตรแปล
 (35 บาท)   (20 บาท)
    
สาระสำคัญของพระพุทธธรรม  

 


 7. สาระสำคัญของพระพุทธธรรม     8. การต่อต้านการทำลายพระพุทธศาสนา 
 (10 บาท)   (10 บาท)
    
ถนนแห่งความสุข  รัตนะในเรือนทอง
 9. ถนนแห่งความสุข    10. รัตนะในเรือนทอง
 (20 บาท)   (20 บาท)
    
 ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตและตายแล้วไปไหน   ความโกรธและการระงับความโกรธ
 11. ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตและตายแล้วไปไหน
   12. ความโกรธและการระงับความโกรธ
 (10 บาท)
   (10 บาท)
    
 ความสุขประเภทต่างๆ และความหมายของความสุข   ศิลปะในการดำเนินชีวิต
 13. ความสุขประเภทต่างๆ และความหมายของความสุข
   14. ศิลปะในการดำเนินชีวิต
 (10 บาท)
   (35 บาท)
    
 เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน   
 15. เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
   
 (55 บาท)   


หนังสือภาษาอังกฤษที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยวิปัสสนาแห่งอินเดีย

  

 1. THE MANUALS OF DHAMMA  
  
 2. SAYAGYI U BA KHIN JOURNAL
 (300 บาท)   (220 บาท)

  


 

 3. FOR THE BENEFIT OF MANY   4. THE ART OF LIVING
 (160 บาท)    (100 บาท)

  

 5. REALISING CHANGE
   6. THE CLOCK OF VIPASSANA
HAS STRUCK
 (130 บาท)   (130 บาท)

  

 7. MEDITATION NOW
   8. MANUAL OF VIPASSANA MEDITATION
 (80 บาท)   (80 บาท)

  

 9. DISCOURSE ON SATIPATTHANA SUTTA   10. MAHASATIPATTHANA
SUTTA
 (70 บาท)   (70 บาท)

  

 11. DISCOURSE SUMMARIES
   12. THE GRACIOUS FLOW
OF DHARMA
 (50 บาท)   (50 บาท)
 
12wasthebuddhaapessimist
   12comepeopleoftheworld

 13. WAS THE BUDDHA A PESSIMIST

  

 14.COME PEOPLE OF THE WORLD

 (50 บาท)   (30 บาท)

  

 

 15. GOTAMA THE BUDDHA   
 (30 บาท)   

 

เทป

1. ธรรมบรรยายภาษาไทย 10 วัน - 11 ม้วน (300 บาท)
2. ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน - 11 ม้วน (330 บาท)
3. ธรรมบรรยายสติปัฎฐาน 9 ม้วนภาษาไทย (210 บาท)
4. ธรรมบรรยายสติปัฎฐาน 9 ม้วนภาษาอังกฤษ (240 บาท)
5. ธรรมบรรยาย 3 วันภาษาไทย - 3 ม้วน (60 บาท)
6. ธรรมบรรยาย 3 วันภาษาอังกฤษ - 3 ม้วน (60 บาท)
7. ธรรมบรรยาย 1 วันภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (20 บาท)
8. สวดมนต์ 5 ม้วน (130 บาท)

วีซีดี-ซีดี-วิดีโอ

1. วีซีดีธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน พร้อมภาพท่านอาจารย์โกเอ็นก้า - 12 แผ่น (500 บาท)
2. ซีดีธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน - 12 แผ่น (300 บาท)
3. ซีดีธรรมบรรยายภาษาไทย 3 วัน (100 บาท)
4. ซีดีสวดมนต์เช้า 10 วัน (250 บาท)
5. ซีดีนั่งปฏิบัติร่วมกันสำหรับศิษย์เก่า 1 ช.ม. (50 บาท)
6. วีซีดีวิปัสสนาในเรือนจำภาษาไทย (50 บาท) มด
7. วีซีดีวิปัสสนาในเรือนจำภาษาอังกฤษ (50 บาท)
8. วีดิโอวิปัสสนาในเรือนจำภาษาไทย (100 บาท)

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus