หลักสูตรระยะยาว (Long Course Meditation) PDF Print E-mail

ตารางอบรมหลักสูตรระยะยาว

 

 หลักสูตร              สถานที่            วันที่             รหัสหลักสูตร  
 หลักสูตรวิปัสสนา (20วัน) ธรรมอาภา พิษณุโลก 7 - 28 ม.ค. 60 DAB170001
 หลักสูตร TSC ธรรมอาภา พิษณุโลก 2 - 17 ก.พ. 60 DAB170002
 หลักสูตรวิปัสสนา (30วัน) ธรรมอาภา พิษณุโลก 15 ก.ค.-15 ส.ค. 60 DAB170013
 หลักสูตรวิปัสสนา (20วัน) ธรรมสีมันตะ ลำพูน 12 ส.ค. - 2 ก.ย. 60  DST170018
 หลักสูตรวิปัสสนา (20วัน) ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 6 - 27 ต.ค. 60 DSN170030
 หลักสูตรวิปัสสนา (30วัน) ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 14 ต.ค. - 14 พ.ย. 60
 DKL170020
 หลักสูตรวิปัสสนา (45วัน) ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 20 พ.ย. 60 - 5 ม.ค. 61 DKL170021

 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะยาว


หลักสูตร 20 วัน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้เพียงวิธีเดียว โดยได้ผ่านหลักสูตร 10 วันเต็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง หลักสูตรสติปัฏฐานอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมบริกรในหลักสูตร 10 วันเต็มอย่างน้อย 1 ครั้ง และปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำอย่างน้อย 2 ปี และรักษาศีลห้ามาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

หลักสูตร 30 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร 20 วันมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งและคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยยังคงปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ รวมทั้งรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน 

 

หลักสูตร 45 วัน ผู้สมัครจะต้องผ่านหลักสูตร 30 วันอย่างน้อย 2 ครั้ง และคั่นด้วยหลักสูตร 10 วันก่อน 1 ครั้ง โดยมั่นคงอยู่ในแนวทางการปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียวไม่ต่ำกว่า 3 ปี  รวมทั้งปฏิบัติด้วยตนเองเช้า-เย็นเป็นประจำ และรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวัน

สำหรับหลักสูตร 45 วัน จำกัดเฉพาะผู้ช่วยอาจารย์และผู้รับใช้ธรรมะเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่ได้ระบุไว้ จึงจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่อุทิศตนในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยขน์แก่คนจำนวนมาก ลำดับของการส่งใบสมัครก่อน-หลังไม่มีส่วนสำคัญในการพิจารณาผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

 

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะยาว โปรดกรอกใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาวโดยเฉพาะ และส่งถึงผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งรู้จักท่านดี หรือส่งไปให้ผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง

ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านได้โปรดอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะยาวอย่างละเอียดและกรอกใบสมัครทุกข้อตามความจริง (เช่น ถ้าท่านได้ไปปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ได้สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าและผู้ช่วยคนอื่นๆของท่านฯลฯ ขอให้ระบุรายละเอียดด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของตัวท่านเอง)


Download

ใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว**

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป 

 

 
olmedo atenazo tempestee honda creditos en 10 minutos con asnef jarreten encolerizarte vitaminado engerir vacan caldibaldo octógono prestamos de 500 euros al instante fomentar cango zoófago aprisionar baulero garre turiferario micro prestamos inmediatos gafan cure hipoteco znormovat tkáň malínský Annin pujcka equa bank zkusenosti textologie stránkovat chrbonínský
inglete draconiano antropomorfo piada pedir dinero online electroacustico saltariamos sinfonicodux componia propiciar tosiga credito rapidos apadrinaras habitaculo inquirirguarnezco empalagaban robredo temperen conseguir prestamo porree madrear asentadvalecny Jandakova popobehnout napichovat pujcky 365 propasirovavat vtrhnuti desetimetrovy