ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาจาริยบูชา
Wednesday, 03 September 2014

 " สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อบุคคลใดสำเหนียกได้ด้วยปัญญา

          เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ "

                                          สุคตันต.เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย ธรรมบทข้อ๓๐

 

  ท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

(๓๐ ม.ค. ๒๔๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖)


มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาจาริยบูชา

เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี ที่ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้ถึงแก่กรรม

ณ ศูนย์ฯต่างๆในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น.

กรุงเทพฯ                 ณ ศูนย์ฯธรรมธานี

พิษณุโลก                ณ ศูนย์ฯธรรมอาภา

ขอนแก่น                 ณ ศูนย์ฯธรรมสุวรรณา

กาญจนบุรี                ณ ศูนย์ฯธรรมกาญจนา

นครศรีธรรมราช         ณ ศูนย์ฯธรรมโปราโณ

อุดรธานี                   ณ ศูนย์ฯธรรมปุเนติ

ขอความกรุณาโทรแจ้งศูนย์ฯล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมสถานที่

Last Updated ( Saturday, 20 September 2014 )
 
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
Monday, 12 March 2007

สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

 

วิปัสสนาหมายถึงการมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติเป็นเวลานาน  แต่ได้รับการค้นพบอีกครั้งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว หลักสูตรการอบรมวิปัสสนาใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน

ในระหว่างนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดล้วนมาจากเงินบริจาคของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม  และมีความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับตน

ปัจจุบันการอบรมวิปัสสนากรรมฐานได้ขยายไปสู่กลุ่มชนทุกเชื้อชาติศาสนา ทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกทั่วทุกทวีป  ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ไทย พม่า กัมพูชา ไต้หวัน อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง มองโกเลีย อิหร่าน โอมาน อิสราเอล สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รัสเซีย ยุโรป อังกฤษ ฮังการี อเมริกา แคนาดา เม็กซิโก อาร์เจนติน่า อุรุกวัย คิวบา เวเนซูเอล่า ซิมบับเว เคนย่า อัฟริกาใต้ ฯลฯ โดยจัดขึ้นทั้งที่ศูนย์วิปัสสนา และโดยการเช่ายืมสถานที่ในกรณีที่ประเทศนั้นๆ ยังไม่มีศูนย์ถาวร

นอกจากหลักสูตรการอบรมวิปัสสนา 10 วันสำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว ยังมีหลักสูตร 10 วันซึ่งจัดขึ้นเฉพาะพระภิกษุ และหลักสูตรวิปัสสนาในเรือนจำ รวมทั้งหลักสูตรอานาปานสติ สำหรับเด็กและเยาวชน อีกด้วย

หลังจากท่านได้อ่าน คำแนะนำในการเข้าอบรม หลักสูตร 10 วัน และตรวจสอบ ตารางการอบรม ของศูนย์ที่ท่านปรารถนาจะเข้าปฏิบัติ  แล้วสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์โดยคลิ๊กเลือกศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม หรือต้องการ ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อส่งทางไปรษณีย์

Last Updated ( Tuesday, 20 July 2010 )
 
กรุณางดการสมัครหลายๆ คอร์ส ในเวลาเดียวกัน
Wednesday, 17 February 2010

เนื่องจากมีหลายคอร์ส ที่มีวันและเวลาในการอบรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน จึงมีผู้สมัครบางท่านสมัครไปหลายๆ ศูนย์ หลายๆ คอร์ส พร้อมๆ กัน เนื่องจากเกรงว่าจะพลาดการเข้านั่งปฏิบัติ

การใช้วิธีดังกล่าว จะทำให้ผู้สมัครอื่นๆ ที่สมัครทีหลัง ไม่สามารถสมัครเข้าปฏิบัติได้ทัน

ทางเราจึงอยากขอความกรุณาให้ผู้สมัคร งด การสมัครหลายๆ คอร์สพร้อมๆ กัน โดยหากท่านเกรงว่าคอร์สจะเต็มก่อน ขอความกรุณาให้ท่านใช้วิธีสมัครล่วงหน้าเป็นเวลานานแทน

 

ศูนย์ฯ จะเริ่มดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่านประมาณ 3 เดือนก่อนวันเปิดการอบรม หากท่านสมัครล่วงหน้าเป็นเวลานาน และยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

ในกรณีที่ท่านสมัครมากกว่าหนึ่งศูนย์ฯ ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าท่านจะแจ้งยกเลิกให้เหลือเพียงศูนย์ฯ เดียว

 

สำหรับท่านที่สมัครหลายหลักสูตรในเวลาต่างๆ กัน ใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทีละหลักสูตร เมื่อท่านผ่านการอบรมหลักสูตรหนึ่งแล้วจึงจะพิจารณาหลักสูตรต่อไป

Last Updated ( Monday, 26 August 2013 )