โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์ฯธรรมปุเนติ จังหวัดอุดรธานี
Saturday, 06 October 2018

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนติกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมถาวรขึ้นแทนห้องปฏิบัติธรรมชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารอเนกประสงค์ซึ่งใช้ในการอบรมในปัจจุบัน

 

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมปุเนติ

โทร. 093-3893805

Line ID : 0933893805

 

Last Updated ( Saturday, 03 November 2018 )