โครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยวแบบถาวร ศูนย์ฯธรรมอาภา จังหวัดพิษณุโลก
Monday, 08 October 2018

 

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมอาภา เป็นศูนย์ฯที่มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาว

มีโครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยวแบบถาวร 140 ห้อง โดยแยกออกจากอาคารปฏิบัติรวม
เพื่อรองรับหลักสูตรระยะยาว
20 วัน 30 วัน และ 45 วัน

 

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมอาภา

โทร. 081-6055576 และ 087-1352128

 

 

Last Updated ( Saturday, 03 November 2018 )