ข่าวสาร
ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นอาจาริยบูชา PDF Print E-mail
Tuesday, 20 August 2019
 
" สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อบุคคลใดสำเหนียกได้ด้วยปัญญา

          เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ "

                                          สุคตันต.เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย ธรรมบทข้อ๓๐

 

  ท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

(๓๐ ม.ค. ๒๔๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๖)

 
 
 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชาเนื่องในวาระครบรอบ ๖ ปี

แห่งการมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)


 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

 

๑. ณ สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

๑๐๐/๕๑๓ หมู่บ้านชลลดา ซอย ๔๔A ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี ๑๑๑๑๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง รอบที่

เวลา ๑๑.๑๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง รอบที่

ขอความกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าที่ : ๐๒-๐๓๙-๐๗๘๘, ๐๘๖-๙๗๐-๗๔๑๒

 

 ๒. ณ ศูนย์ฯธรรมธานี กรุงเทพฯ

 เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติร่วมกัน ชั่วโมง

            เวลา ๑๐.๒๐ น. พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล

   เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้ร่วมงานไม่ต้องลงทะเบียน

  

  ๓. สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานฯ ที่จังหวัดอื่นๆ  กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ฯโดยตรง คลิ๊ก

 

Last Updated ( Tuesday, 20 August 2019 )
 
โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี PDF Print E-mail
Sunday, 09 June 2019

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาแห่งใหม่ จ.เพชรบุรี  “ธรรมปฐวี”

ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

การก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี


 

แผนการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี จะประกอบไปด้วยหมู่อาคารต่างๆดังนี้

1. อาคารปฏิบัติรวม 1 หลัง

2. บ้านพักอาจารย์

3. สำนักงานศูนย์ฯ 1 หลัง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. เรือนพักเดี่ยวหญิง (มีห้องน้ำภายใน) 70 ห้อง

6. เรือนพักเดี่ยวชาย (มีห้องน้ำภายใน) 24 ห้อง

7. ครัว อุปกรณ์ทำอาหารและครุภัณฑ์ 1 หลัง

8. ห้องฟังธรรมบรรยายภาษาต่างประเทศ 1 หลัง

 

ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี

[ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ]


 

อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว

 อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว

 อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ส่วนพื้นที่กางเต็นท์นอนแยกชาย-หญิง ห้องน้ำแยกชาย-หญิง ส่วนพื้นที่รับประทานอาหารแยกชาย-หญิง และส่วนครัว

ช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้างศูนย์ฯ

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งธรรมะขึ้นภายในบริเวณศูนย์ฯ จึงได้มีการจัดนั่งปฏิบัติร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561 และมีการจัดอบรมหลักสูตร 1 วันครั้งแรก วันที่ 20 มกราคม 2561 หลังจากนั้นมีการนั่งปฏิบัติร่วมกันและจัดอบรมหลักสูตร 1 วัน 2 วันและ 3 วันอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารปฏิบัติรวมชั่วคราวเสร็จแล้ว สามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน มีที่พักเป็นเต็นท์นอนและมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

 

ศิษย์เก่าสามารถมีส่วนร่วมสร้างศูนย์ฯได้ที่
ชื่อบัญชี : มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่ายาง
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี :
046-3-40678-2

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ที่ชัดเจน โดยระบุว่า “เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี” ไปที่อีเมล์ dhamma.pathavi@gmail.com หรือ Line ID : dhamma.ptv เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 

 

อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 

Last Updated ( Sunday, 09 June 2019 )
 
ตารางอบรมหลักสูตร 2 วัน 3 วัน 2562 ณ ธรรมปฐวี PDF Print E-mail
Sunday, 09 June 2019

ตารางการอบรม 

ปัจจุบันมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

ตารางการอบรม ประจำปี 2562

หลักสูตร

วันที่

หลักสูตร

วันที่

3 วัน

17 – 20 มกราคม 2562

3 วัน

26 – 29 กรกฎาคม 2562

3 วัน

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

3 วัน

9 – 12 สิงหาคม 2562

3 วัน

7 – 10 มีนาคม 2562

2 วัน

13 – 15 กันยายน 2562

3 วัน

5 – 8 เมษายน 2562

3 วัน

11 – 14 ตุลาคม 2562

3 วัน

9 – 12 พฤษภาคม 2562

3 วัน

7 – 10 พฤศจิกายน 2562

2 วัน

7 9 มิถุนายน 2562

3 วัน

5 – 8 ธันวาคม 2562

3 วัน

13 – 16 กรกฎาคม 2562

3 วัน

28 – 31 ธันวาคม 2562

 

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

คลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2PFL3Rp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 


อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 
Last Updated ( Sunday, 09 June 2019 )
 
ตารางอบรมหลักสูตร 1 วัน และหลักสูตรเด็ก ณ มูลนิธิฯ หมู่บ้านชลลดา PDF Print E-mail
Monday, 18 February 2019

ตารางอบรมหลักสูตร 1 วัน และหลักสูตรเด็ก ณ มูลนิธิฯ หมู่บ้านชลลดา

1. ตารางอบรมปี 2562

    คลิ๊กที่ตารางด้านล่าง เพื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

2018CholadaActivity

2. ​สามารถ​สมัครเข้าอบรมหลักสูตร 1 วันได้ที่ https://goo.gl/forms/jF4ltdwxiwf1Gfll1

    สำหรับคอร์สเด็ก สามารถทำการสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/1O6De0it9xY5Wwn22

3. ที่อยู่และการติดต่อ

     มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

     100/513  หมู่บ้านชลลดา ซอย 44A  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

     โทร. 08-6970-7412, 0-2039-0788  ในเวลาราชการ  (9.00 - 17.00)

     อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   LINE ID : dhamma.th

 4. การเดินทาง

    Youtube แนะนำเส้นทาง https://youtu.be/z3Vg1xw6C78

    หรือคลิ๊กที่รูปแผนที่ เพื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น

CholadaMap

 

Last Updated ( Monday, 18 February 2019 )
 
โครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยวแบบถาวร ศูนย์ฯธรรมอาภา จังหวัดพิษณุโลก PDF Print E-mail
Monday, 08 October 2018

 

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมอาภา เป็นศูนย์ฯที่มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาว

มีโครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยวแบบถาวร 140 ห้อง โดยแยกออกจากอาคารปฏิบัติรวม
เพื่อรองรับหลักสูตรระยะยาว
20 วัน 30 วัน และ 45 วัน

 

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมอาภา

โทร. 081-6055576 และ 087-1352128

 

 

Last Updated ( Saturday, 03 November 2018 )
 
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์ฯธรรมปุเนติ จังหวัดอุดรธานี PDF Print E-mail
Saturday, 06 October 2018

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนติกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมถาวรขึ้นแทนห้องปฏิบัติธรรมชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่ง ของอาคารอเนกประสงค์ซึ่งใช้ในการอบรมในปัจจุบัน

 

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมปุเนติ

โทร. 093-3893805

Line ID : 0933893805

 

Last Updated ( Saturday, 03 November 2018 )
 
ตารางอบรมอานาปานสติสำหรับเด็ก ในเขตภาคใต้ PDF Print E-mail
Friday, 19 January 2018

 

 

 

Last Updated ( Friday, 19 January 2018 )
 
สำหรับท่านที่ประสงค์จะบอกรับจุลสารวิปัสสนาทางอีเมล์ PDF Print E-mail
Thursday, 08 October 2015

จุลสารวิปัสสนา จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่ข่าวสารความรู้แก่ศิษย์เก่าที่มาเข้าปฏิบัติในแนวทางนี้

ทั้งหมดจึงได้รับแจกจุลสารที่จัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แต่เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีผู้เข้าปฏิบัติเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

 

ดังนั้น ฝ่ายจัดทำจุลสารวิปัสสนาจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ผู้ที่สะดวกจะเปิดอ่านจุลสารทางออนไลน์ และมีความประสงค์จะบอกรับจุลสารทางอีเมล์

(ซึ่งจะออกก่อนฉบับพิมพ์ประมาณ ๒ อาทิตย์-หนึ่งเดือน)

สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อยกเลิกการบอกรับจุลสารทางไปรษณีย์ได้ที่

อีเมล์ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

อันจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

และลดปริมาณการใช้กระดาษให้โลกพร้อมๆ กันไปด้วย

Last Updated ( Tuesday, 09 October 2018 )
 
ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค PDF Print E-mail
Tuesday, 29 September 2015

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค (PDF File)

 

สืบเนื่องจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้เขียนบันทึก เรื่องนโยบายสมบัติทางปัญญาเกี่ยวกับวิปัสสนาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2006 ไว้ว่าขอมอบลิขสิทธิ์ของผลงานที่ท่านประพันธ์ทั้งหมดรวมทั้งคำสอนทั้งหมดให้แก่สถาบันวิจัยวิปัสสนา(วี.อาร์.ไอ)ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ดังนั้นการเผยแพร่สื่อธรรมะต่างๆทางมูลนิธิฯจึงต้องดำเนินการขออนุญาตผ่านทางวี.อาร์.ไอ โดยขณะนี้ทางวี.อาร์.ไอ ยินดีที่จะเปิดลิงค์ให้ศิษย์ไทยได้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์ของวี.อาร์.ไอ

เกี่ยวกับ วี.อาร์.ไอ เว็บไซด์

เว็บไซด์ www.vridhamma.org ได้เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ค. 2541 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซด์นี้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่รวมข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาที่สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาขิ่นจากที่ต่างๆทั่วโลก

ความจำเป็นในการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิปัสสนา (VRI)

ถาม : ธรรมคีรีกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  นอกจากจะมีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้ว ตอนนี้เรายังมีสถาบันวิจัยวิปัสสนา แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกภาษาบาลี รวมทั้งงานก่อสร้างอีกไม่น้อย  ในบรรดางานทั้งหลายเหล่านี้ อย่างไหนที่เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ  เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเป็นอันดับแรก  ใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในศูนย์ฯ ครับ (จาก FOR THE BENEFIT OF MANY หน้า 57)

ท่านอาจารย์ : งานหลักๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกศูนย์ของเราทั่วโลกต้องทำคือ การอบรมวิปัสสนา แต่ธรรมคีรีถือเป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์ฯที่มีความสำคัญที่สุดที่เรามีกิจกรรมอย่างอื่นด้วย นั่นคือ การทำวิจัยในเรื่องปริยัติ ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

ในด้านที่เป็นทฤษฎีของธรรมะนั้นยังมีความสับสนอยู่มาก เช่น มีหนังสือที่ผู้ไม่เคยปฏิบัติธรรมเขียนขึ้น โดยประกอบไปด้วยคำแปลพระพุทธพจน์ที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งเราก็พบว่าการตีความที่ผิดพลาดนี้ได้สร้างความสับสนขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ  สำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในคำสอน จึงไม่จำเป็นต้องไปศึกษาปริยัติเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม  แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไปพบหนังสือที่มีการแปลคำสอนของพระพุทธองค์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ก็จะเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจอย่างแน่นอน  ซึ่งนั่นย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเขา  

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นถึงความจำเป็นในการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิปัสสนาขึ้นมา เพื่อส่งเสริมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในด้านการปฏิบัติ  สถาบันแห่งนี้จะทำงานวิจัยครอบคลุมพระพุทธพจน์  อรรถกถา และฎีกา  อีกทั้งยังจะจัดพิมพ์คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้วย  งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากจะทำให้เกิดความกระจ่างในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา และเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าปริยัติคืออะไร  ทั้งนี้มิได้หมายความว่า กิจกรรมของศูนย์ฯในด้านการอบรมวิปัสสนาจะย่อหย่อนลงไป  การปฏิบัติวิปัสสนาจะยังคงเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดเสมอ

งานวิจัยนี้ไม่ควรทำกันทุกศูนย์ฯ แต่เนื่องจากธรรมคีรีอยู่ในสถานะพิเศษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และอาณาบริเวณที่กว้างขวาง  โดยได้มีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งออกไปเพื่อทำงานวิจัยนี้

เพื่อสนับสนุนงานของ VRI ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนาในพระสังฆราชูปถัมภ์ " ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเดื่อ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 036-3-62750-1

 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่  โดยระบุว่า "เพื่อสนับสนุนงานของ วี.อาร์.ไอ." ไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนา

 เนื่องจากมิได้เป็นเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลภายในประเทศ ใบอนุโมทนานี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 

 

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดอีบุ๊ค (PDF File) 

 

 หนังสือ ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลด (คลิ๊กขวาที่รูปเลือก"บันทึกลิงค์เป็น")
1.ธรรมบรรยาย หลักสูตร 10 วัน โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า 

2.ธรรมบรรยายฉบับย่อ โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า แปลจาก The Discourse Summaries เรียบเรียงโดย วิลเลียม ฮาร์ท

 

 
 

3.มหาสติปัฏฐานสูตรแปล จากต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ ของสถาบันวิปัสสนาวิจัยแห่งธรรมคีรี หนังสือประกอบการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรสติปัฏฐานสูตรของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า แปลและเรียบเรียง โดย สุทธี ชโยดม


 

4.ธรรมบรรยายฉบับย่อ มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่ความหลุดพ้น เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตรสติปัฏฐานของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย แพ็ททริค กิฟเวน-วิลสัน แปลและเรียบเรียง โดย สุทธี ชโยดม


5.รัตนะในเรือนทอง บทสวดมนต์ในหลักสูตรอบรมวิปัสสนา 10 วัน ของ ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า แปลและเรียบเรียง จาก The Gem Set In Gold โดย สุทธี ชโยดม


 

6.เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน รวมปาฐกถาและวิสัชนาปัญหาธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2526-2543 ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า แปลจากหนังสือ For The Benefit Of Many

 
 

7.ฉากชีวิตในพุทธประวัติ แปลและเรียบเรียงจาก Glimpses of the Buddha's Life ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


 

8.สาระสำคัญของพระพุทธธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา โดย ท่านอาจารย์อูบาขิ่น และ สัมปชัญญะ โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

 
 

9.ความโกรธ และการระงับความโกรธ โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

 
 

10.ความสุขประเภทต่างๆ และความหมายของความสุข โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


 

11.ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และตายแล้วไปไหน โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


 

12.การต่อต้านการทำลายพระพุทธศาสนา เรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรรู้ โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า


 

 

Last Updated ( Tuesday, 09 October 2018 )
 
ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์เสียงธรรมบรรยาย 10 วัน และคำสอนนำเพื่อการนั่งปฏิบัติร่วมกัน PDF Print E-mail
Saturday, 07 February 2015

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์เสียงธรรมบรรยาย 10 วัน (10 Days Discourse) ไฟล์เสียงคำสอนนำเพื่อการนั่งปฏิบัติร่วมกันเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่า(Group Sitting)

 

สืบเนื่องจากท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้เขียนบันทึก เรื่องนโยบายสมบัติทางปัญญาเกี่ยวกับวิปัสสนาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2006 ไว้ว่าขอมอบลิขสิทธิ์ของผลงานที่ท่านประพันธ์ทั้งหมดรวมทั้งคำสอนทั้งหมดให้แก่สถาบันวิจัยวิปัสสนา(วี.อาร์.ไอ)ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ดังนั้นการเผยแพร่สื่อธรรมะต่างๆทางมูลนิธิฯจึงต้องดำเนินการขออนุญาตผ่านทางวี.อาร์.ไอ โดยขณะนี้ทางวี.อาร์.ไอ ยินดีที่จะเปิดลิงค์ให้ศิษย์ไทยได้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์ของวี.อาร์.ไอ

เกี่ยวกับ วี.อาร์.ไอ เว็บไซด์

เว็บไซด์ www.vridhamma.org ได้เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ค. 2541 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซด์นี้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่รวมข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาที่สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาขิ่นจากที่ต่างๆทั่วโลก

ความจำเป็นในการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิปัสสนา (VRI)

ถาม : ธรรมคีรีกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  นอกจากจะมีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้ว ตอนนี้เรายังมีสถาบันวิจัยวิปัสสนา แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกภาษาบาลี รวมทั้งงานก่อสร้างอีกไม่น้อย  ในบรรดางานทั้งหลายเหล่านี้ อย่างไหนที่เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ  เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเป็นอันดับแรก  ใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในศูนย์ฯ ครับ (จาก FOR THE BENEFIT OF MANY หน้า 57)

ท่านอาจารย์ : งานหลักๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกศูนย์ของเราทั่วโลกต้องทำคือ การอบรมวิปัสสนา แต่ธรรมคีรีถือเป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์ฯที่มีความสำคัญที่สุดที่เรามีกิจกรรมอย่างอื่นด้วย นั่นคือ การทำวิจัยในเรื่องปริยัติ ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

ในด้านที่เป็นทฤษฎีของธรรมะนั้นยังมีความสับสนอยู่มาก เช่น มีหนังสือที่ผู้ไม่เคยปฏิบัติธรรมเขียนขึ้น โดยประกอบไปด้วยคำแปลพระพุทธพจน์ที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งเราก็พบว่าการตีความที่ผิดพลาดนี้ได้สร้างความสับสนขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ  สำหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในคำสอน จึงไม่จำเป็นต้องไปศึกษาปริยัติเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม  แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไปพบหนังสือที่มีการแปลคำสอนของพระพุทธองค์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ก็จะเกิดความสับสนขึ้นในจิตใจอย่างแน่นอน  ซึ่งนั่นย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเขา  

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นถึงความจำเป็นในการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิปัสสนาขึ้นมา เพื่อส่งเสริมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในด้านการปฏิบัติ  สถาบันแห่งนี้จะทำงานวิจัยครอบคลุมพระพุทธพจน์  อรรถกถา และฎีกา  อีกทั้งยังจะจัดพิมพ์คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้วย  งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากจะทำให้เกิดความกระจ่างในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา และเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าปริยัติคืออะไร  ทั้งนี้มิได้หมายความว่า กิจกรรมของศูนย์ฯในด้านการอบรมวิปัสสนาจะย่อหย่อนลงไป  การปฏิบัติวิปัสสนาจะยังคงเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดเสมอ

งานวิจัยนี้ไม่ควรทำกันทุกศูนย์ฯ แต่เนื่องจากธรรมคีรีอยู่ในสถานะพิเศษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และอาณาบริเวณที่กว้างขวาง  โดยได้มีการกันพื้นที่ส่วนหนึ่งออกไปเพื่อทำงานวิจัยนี้

เพื่อสนับสนุนงานของ VRI ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนาในพระสังฆราชูปถัมภ์ " ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางเดื่อ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 036-3-62750-1

 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่  โดยระบุว่า "เพื่อสนับสนุนงานของ วี.อาร์.ไอ." ไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนา

 เนื่องจากมิได้เป็นเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลภายในประเทศ ใบอนุโมทนานี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 

ธรรมบรรยายวันที่ 1

ธรรมบรรยายวันที่ 2

ธรรมบรรยายวันที่ 3

ธรรมบรรยายวันที่ 4

ธรรมบรรยายวันที่ 5

ธรรมบรรยายวันที่ 6

ธรรมบรรยายวันที่ 7

ธรรมบรรยายวันที่ 8

ธรรมบรรยายวันที่ 9

ธรรมบรรยายวันที่ 10

วันเมตตา

คำสอนนำเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนา Group Sitting 1 (คำสอนสั้น)

คำสอนนำเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนา Group Sitting 2 (คำสอนยาว)

 

Last Updated ( Friday, 25 January 2019 )
 
โครงการทาสีซ่อมแซมองค์พระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลก PDF Print E-mail
Saturday, 15 November 2014

พระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลกเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าระดมทุนสร้างขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนที่แท้จริงของพระผู้มีพระภาคเจ้า ภายในพระมหาเจดีย์ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากรัฐบาลศรีลังกา และมีการสร้างหอศิลป์ไว้เพื่อจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำคัญๆในพุทธประวัติรวมทั้งเรื่องราวคำสอนที่เด่นๆของพระพุทธองค์แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วย

 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ  โครงสร้างขององค์พระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลกได้มีการขยับตัวตามธรรมชาติ ประกอบกับหินทรายซึ่งใช้ในการก่อสร้างมีความเป็นด่างสูง จึงทำให้เกิดปัญหารั่วซึม เกิดเชื้อรา และสีทาองค์พระมหาเจดีย์หลุดร่อน

คณะทำงานพระมหาเจดีย์ฯในประเทศอินเดียได้แจ้งว่า จะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมและทาสีองค์พระมหาเจดีย์ฯใหม่หลังมรสุมในปี 2562

 

เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงและรักษาพระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลกให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์ ตามความประสงค์ของท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมกันซ่อมแซมและทาสีทององค์พระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลก

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่

บัญชี “มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเดื่อ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 036-3-62750-1  

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ที่ชัดเจน โดยระบุว่า “เพื่อทาสีซ่อมแซมองค์พระมหาเจดีย์โลก” ไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it หรือไลน์ไอดี dhamma.th เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนา

เนื่องจากมิได้เป็นเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลภายในประเทศ ใบอนุโมทนานี้จะไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 

ดูเพิ่มเติม : โอวาทท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพระมหาเจดึย์ (คลิ๊ก)

 

สามารถรับชมวีดีโอ Making of Global Pagoda มหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลก ผ่านเว็บไซด์ โดยคลิ๊กที่ link ข้างล่างนี้ หรือถ้าต้องการ download เพื่อเก็บไว้ในเครื่อง ให้คลิ๊กขวาที่ link ดังกล่าวแล้วเลือก save page as หรือ save link as แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการไปเก็บไว้ในเครื่อง

เวอร์ชั่นภาษาไทย

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ