โครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมปฐวี จังหวัดเพชรบุรี PDF Print E-mail
Sunday, 03 April 2022

 

 

ชื่อศูนย์ “ธรรมปฐวี” (Dhamma Pathavi) มีความหมายว่า “แผ่นดินแห่งธรรมะ” (Soil of Dhamma)  เป็นศูนย์วิปัสสนาแห่งที่ 10 ของประเทศไทย ในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาขิ่น สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า  ศูนย์ฯ แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี มีเนื้อที่ 31 ไร่  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 180 กม. และจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริประมาณ 8 กม.  ภูมิทัศน์รอบ ๆ ศูนย์ฯ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บรรยากาศเงียบสงบเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ และอยู่ใกล้แนวเทือกเขาตะนาวศรีอันสลับซับซ้อนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทางทิศตะวันตก

 

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ธรรมปฐวีได้จัดการอบรมหลักสูตร 1 วัน และ 3 วัน สำหรับศิษย์เก่า โดยใช้ที่พักชั่วคราว แต่ในปี 2565 นี้ จะเริ่มการก่อสร้างอาคารเรือนพักถาวร เพื่อให้สามารถจัดหลักสูตร 10 วันได้ จากนั้นจะก่อสร้างอาคารอื่น ๆ  ต่อไป   คาดว่างบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 55ล้านบาท

 

วีดีโอความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฯธรรมปฐวี

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 062-0353332  Line ID: dhamma.ptv

อีเมล This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Last Updated ( Tuesday, 14 June 2022 )
 
โครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยว 144 ห้อง PDF Print E-mail
Saturday, 02 April 2022

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมอาภา จ. พิษณุโลก เป็นศูนย์ฯ ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาว 20 วัน 30 วัน และ 45 วัน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างห้องปฏิบัติเดี่ยวแยกออกจากอาคารปฏิบัติรวม โดยตัวอาคารนี้ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติเดี่ยวจำนวน 144 ห้อง ด้านบนหลังคามีเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็กแบบชเวดากอง ขนาดฐานกว้าง 18.00 ยาว 18.00 สูง 20.99 เมตร จำนวน 1 องค์ และเจดีย์บริวาร ขนาดฐานกว้าง 2.94 ยาว 2.94 สูง 3.43 เมตร จำนวน 4 องค์

ปัจจุบันศูนย์ฯ ธรรมอาภา ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องปฏิบัติเดี่ยวถึงส่วนของหลังคา

ซึ่งเป็นฐานของเจดีย์แล้ว และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จะเริ่มการก่อสร้างองค์เจดีย์ ซึ่งต้องใช้งบก่อสร้างอีกประมาณ 30 ล้านบาท โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปลายปี พ.ศ. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา โทร. 081-5966396, 081-7200397 และ 081-6055576 อีเมล This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 


Last Updated ( Sunday, 03 April 2022 )
 
More...
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus