การปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อ สำหรับบุคคลทั่วไป PDF Print E-mail

เพื่อเผยแผ่ธรรมะไปสู่ผู้คนทั่วไปให้มากขึ้น

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้ดำริให้เผยแพร่บันทึกการปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อนี้

เพื่อผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมจะได้มีประสบการณ์ในเบื้องต้น

และเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเมื่อมีความพร้อม

 

หลักเกณฑ์:

 

1. ให้เปิดวิดิโอหรือซีดีในห้องที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา

2. ผู้ปฏิบัติต้องยินดีที่จะอยู่จนครบตลอดทั้งชั่วโมง โดยรักษากฏแห่งความเงียบ มีการแบ่งแยกเขตชาย-หญิง และไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน

3. ผู้ปฏิบัติจะเป็นใครก็ได้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

4. ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการสอนใดๆทั้งสิ้น  คำสอนจะมาจากเทปบันทึกภาพและเสียงของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเท่านั้น

5. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าปฏิบัติอานาปานสติช่วงสั้นๆ นี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3 การปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อ สำหรับบุคคลทั่วไป” กรุณาคลิกขวาเลือกบันทึกลิงก์เป็น (save link as)

 

หมายเหตุ :

ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมอานาปานสติแบบย่อนี้ ยังไม่นับเป็น”ศิษย์เก่าในแนวทางนี้”   จึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดไว้เฉพาะ ”สำหรับศิษย์เก่าเท่านั้น” ได้

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus