ใบสมัครหลักสูตรเด็กและเยาวชน PDF Print E-mail

ใบสมัครเข้ารับการอบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร 1 วัน

 

กำหนดการอบรม

ลงทะเบียน 08:30-09:00 น.

ปฐมนิเทศ 09:00 น. 

หมายเหตุ หากมาช้ากว่าเวลา 09:15 น. จะไม่สามารถรับเข้าในการอบรม

 


 

ระเบียบการในการสมัคร

1. ผู้เข้าอบรม อายุระหว่าง 8 – 12 ปี และ 13 – 16 ปีบริบูรณ์

2. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

3. แต่งกายสุภาพ นั่งสบาย ไม่รัดรูป หรือเอวลอย ไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เมื่อนั่งความยาวต้องปิดหัวเข่า

4. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และไม่ต้องนำอาหารติดตัวมาด้วย

5. รักษาศีล 5

 

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือนหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

กรอกใบสมัครและส่งไปยังศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการสมัคร

ใบสมัครสำหรับเด็กและเยาวชน

กรุณารอรับการยืนยันการเข้าอบรมจากทางศูนย์ฯ หลังจากส่งใบสมัครแล้ว

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus