ใบสมัครหลักสูตรเด็กและเยาวชน PDF Print E-mail

ใบสมัครเข้ารับการอบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร 1 วัน

 

กำหนดการอบรม

ลงทะเบียน 08:30-09:00 น.

ปฐมนิเทศ 09:00 น. 

หมายเหตุ หากมาช้ากว่าเวลา 09:15 น. จะไม่สามารถรับเข้าในการอบรม

 


 

ระเบียบการในการสมัคร

1. ผู้เข้าอบรม อายุระหว่าง 8 – 12 ปี และ 13 – 16 ปีบริบูรณ์

2. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

3. แต่งกายสุภาพ นั่งสบาย ไม่รัดรูป หรือเอวลอย ไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เมื่อนั่งความยาวต้องปิดหัวเข่า

4. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และไม่ต้องนำอาหารติดตัวมาด้วย

5. รักษาศีล 5


ท่านสามารถสมัครโดยติดต่อไปยังศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการสมัคร โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการติดต่อศูนย์ฯ ได้ ที่นี่

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือนหลังจากสมัครแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus