ตารางอบรมหลักสูตร 2 วัน 3 วัน 2562 ณ ธรรมปฐวี PDF Print E-mail
Sunday, 09 June 2019

ตารางการอบรม 

ปัจจุบันมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

ตารางการอบรม ประจำปี 2562

หลักสูตร

วันที่

หลักสูตร

วันที่

3 วัน

17 – 20 มกราคม 2562

3 วัน

26 – 29 กรกฎาคม 2562

3 วัน

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

3 วัน

9 – 12 สิงหาคม 2562

3 วัน

7 – 10 มีนาคม 2562

2 วัน

13 – 15 กันยายน 2562

3 วัน

5 – 8 เมษายน 2562

3 วัน

11 – 14 ตุลาคม 2562

3 วัน

9 – 12 พฤษภาคม 2562

3 วัน

7 – 10 พฤศจิกายน 2562

2 วัน

7 9 มิถุนายน 2562

3 วัน

5 – 8 ธันวาคม 2562

3 วัน

13 – 16 กรกฎาคม 2562

3 วัน

28 – 31 ธันวาคม 2562

 

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

คลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2PFL3Rp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 


อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 
Last Updated ( Sunday, 09 June 2019 )
 
Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus