แบบฟอร์มการแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ สำหรับศิษย์เก่า PDF Print E-mail
Tuesday, 02 March 2021

 

อาสาสมัครรับใช้ธรรมะ

นอกเหนือจากการเป็นธรรมบริกรในระหว่างการอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติเก่าสามารถอาสารับใช้ธรรมะในหน้าที่ต่างๆ ที่เหมาะกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของตน เช่น งานแปล งานพิสูจน์อักษร art work คอมพิวเตอร์ บัญชี ออกแบบอาคาร ก่อสร้าง ฯลฯ เมื่อใดที่มูลนิธิฯ มีความต้องการความช่วยเหลือในสายงานที่ตรงกับคุณสมบัติที่ท่านได้แจ้งไว้ ฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ จะทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อเชิญมาร่วมรับใช้ธรรมะในโอกาสต่อไป

หากท่านประสงค์ให้ข้อมูลความรู้ ความสามารถ และทักษะของท่าน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงใน แบบฟอร์มแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ เพื่อรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกเพื่อ กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ - ออนไลน์ (ถ้าสะดวก แนะนำให้เลือกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์)

หรือ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงรับใช้ธรรมะ

 

 

Last Updated ( Friday, 03 June 2022 )
 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus