การปฏิบัติร่วมกันออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม PDF Print E-mail
Friday, 11 June 2021

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์  ขอเชิญปฏิบัติวิปัสสนาร่วมกันผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันซูม (Zoom)  สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าที่เคยผ่านหลักสูตร 10 วัน ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ตารางเวลาประจำวันที่ปฏิบัติร่วมกัน :-
เช้า 2 รอบ  เวลา 05:30-06:30 น.และ 08:00-09:00 น.
เย็น 2 รอบ  เวลา 18:00-19:00 น. และ 19:30-20:30 น.

ลิ้งก์สำหรับการปฏิบัติร่วมกัน: https://zoom.us/j/92560851062

Meeting ID: 925 6085 1062
รหัสผ่าน: behappy

Last Updated ( Wednesday, 29 June 2022 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus