ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ PDF Print E-mail
Wednesday, 01 September 2021

 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชา

เนื่องในวาระครบรอบ ๘ ปี

แห่งการมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.. ๒๕๖๔

ปฏิบัติร่วมกัน ๑ ชั่วโมง -  ๒ รอบ

เวลา ๑๐:๐๐ น. – ๑๑:๐๐ น. และเวลา  ๑๑:๑๐ น. – ๑๒:๑๐ น

ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)

ลิ้งก์สำหรับการปฏิบัติร่วมกัน : https://zoom.us/j/92560851062

Meeting ID: 925 6085 1062

รหัสผ่าน: behappy

 

Last Updated ( Wednesday, 01 September 2021 )
 
Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus