ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ PDF Print E-mail
Saturday, 09 September 2023

 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเชิญศิษย์เก่าปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็นอาจาริยบูชา

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.. ๒๕๖๖

ปฏิบัติร่วมกัน ๑ ชั่วโมง -  ๒ รอบ

เวลา ๑๐:๐๐ น. – ๑๑:๐๐ น. และเวลา  ๑๑:๑๐ น. – ๑๒:๑๐ น

ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)

ลิงก์สำหรับการปฏิบัติร่วมกัน : https://zoom.us/j/92560851062

Meeting ID: 925 6085 1062

รหัสผ่าน: behappy

 

Last Updated ( Saturday, 09 September 2023 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus