การก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยว 144 ห้อง PDF Print E-mail
Saturday, 02 April 2022

คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

 

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมอาภา จ. พิษณุโลก เป็นศูนย์ฯ ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาว 20 วัน 30 วัน และ 45 วัน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างห้องปฏิบัติเดี่ยวแยกออกจากอาคารปฏิบัติรวม โดยตัวอาคารนี้ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติเดี่ยวจำนวน 144 ห้อง ด้านบนหลังคามีเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็กแบบชเวดากอง ขนาดฐานกว้าง 18.00 ยาว 18.00 สูง 20.99 เมตร จำนวน 1 องค์ และเจดีย์บริวาร ขนาดฐานกว้าง 2.94 ยาว 2.94 สูง 3.43 เมตร จำนวน 4 องค์

ขณะนี้การก่อสร้างเจดีย์ห้องปฏิบัติเดี่ยว Cell Pagoda (จำนวน 144 ห้อง) ที่ศูนย์วิปัสสนาฯ ธรรมอาภา จ. พิษณุโลก ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จและเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ปฏิบัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

เจดีย์ห้องปฏิบัติเดี่ยวก่อสร้างขึ้นด้วยผนังห้องที่มีความหนานี้ ทำให้ภายในห้องปฏิบัติมืดสนิท เงียบสงบ เย็นสบายและยังป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถสังเกตความเป็นจริงภายในได้ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามแบบแผนและเจตนารมณ์ที่ท่านอาจารย์โกเอ็นก้ากำหนดไว้

การก่อสร้างเจดีย์ห้องปฏิบัติเดี่ยวนี้ ใช้งบทั้งหมดประมาณ 30 ล้านบาท  โดยยังคงมีเงินยืมเพื่อการก่อสร้างจากศิษย์เก่าที่ศูนย์ฯ จะต้องชำระคืนให้อีกประมาณ 16 ล้านบาท

หากศิษย์เก่าท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบในการก่อสร้างครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิปัสสนาฯ ธรรมอาภา โทร. 081-5966396 081-7200397 และ 081-6055576 หรืออีเมล This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 

 

Last Updated ( Sunday, 03 March 2024 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus