โครงการก่อสร้างเจดีย์และห้องปฏิบัติเดี่ยว 144 ห้อง PDF Print E-mail
Saturday, 02 April 2022

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมอาภา จ. พิษณุโลก เป็นศูนย์ฯ ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาว 20 วัน 30 วัน และ 45 วัน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างห้องปฏิบัติเดี่ยวแยกออกจากอาคารปฏิบัติรวม โดยตัวอาคารนี้ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติเดี่ยวจำนวน 144 ห้อง ด้านบนหลังคามีเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็กแบบชเวดากอง ขนาดฐานกว้าง 18.00 ยาว 18.00 สูง 20.99 เมตร จำนวน 1 องค์ และเจดีย์บริวาร ขนาดฐานกว้าง 2.94 ยาว 2.94 สูง 3.43 เมตร จำนวน 4 องค์

ปัจจุบันศูนย์ฯ ธรรมอาภา ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องปฏิบัติเดี่ยวถึงส่วนของหลังคา

ซึ่งเป็นฐานของเจดีย์แล้ว และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จะเริ่มการก่อสร้างองค์เจดีย์ ซึ่งต้องใช้งบก่อสร้างอีกประมาณ 30 ล้านบาท โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปลายปี พ.ศ. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา โทร. 081-5966396, 081-7200397 และ 081-6055576 อีเมล This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 


Last Updated ( Sunday, 03 April 2022 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus