โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมสุธาลัย ศูนย์วิปัสสนาฯ แห่งใหม่ จ.นครสวรรค์ PDF Print E-mail
Sunday, 03 April 2022

"ธรรมสุธาลัย" (Dhamma Sudhalaya) มีความหมายว่า "น้ำอมฤตแห่งธรรม" (Dhamma House of Ambrosia) เป็นศูนย์วิปัสสนาแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาขิ่น สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ฯ แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 330 กม. ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 46 กม. ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ห่างจากชุมชน บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเงียบสงบ


 

แผนแม่บท (Master Plan)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง (ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

แผนการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมสุธาลัย จะประกอบไปด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารปฏิบัติรวม 1 หลัง

2. บ้านพักอาจารย์ 2 หลัง

3. สำนักงานศูนย์ฯ 1 หลัง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. เรือนพักเดี่ยวหญิง (มีห้องน้ำภายใน) 60 ห้อง

6. เรือนพักเดี่ยวชาย (มีห้องน้ำภายใน) 30 ห้อง

7. ครัว อุปกรณ์ทำอาหารและครุภัณฑ์ 1 หลัง

8. ห้องฟังธรรมบรรยายภาษาต่างประเทศ 1 หลัง

 

 

ศิษย์เก่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-6928-6077

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตรงไปเข้าสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ถึงแยกหนองเบน ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 1072 อีก 25 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอลาดยาว จากนั้นให้ขับขึ้นเหนือไปตามถนนเทศบาล 4  ประมาณ 6.5 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์ฯ

 

Last Updated ( Thursday, 07 September 2023 )
 
< Prev   Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus