ตารางอบรมหลักสูตร 1 วัน และหลักสูตรอานาปานสติ 1 วัน (สำหรับเด็กและเยาวชน) ปี 2566 ณ ศูนย์ฯธรรมกมลา PDF Print E-mail
Tuesday, 13 June 2023

ตารางอบรมหลักสูตร 1 วัน และหลักสูตรอานาปานสติ 1 วัน (สำหรับเด็กและเยาวชน) สำหรับ ปี 2566 ณ ศูนย์ฯธรรมกมลา
1. ตารางอบรมหลักสูตร 1 วัน

 


 

2. หลักสูตรอานาปานสติ 1 วัน (สำหรับเด็กและเยาวชน)และการปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

เวลา 8.30- 15.00 น. หลักสูตรอานาปานสติเด็ก หลักสูตร 1 วันสอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า สำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 8-18 ปี)
เวลา 14.00-14.45 น. การปฏิบัติอานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามโทร. 089-7829180, 087-4836605

Last Updated ( Tuesday, 13 June 2023 )
 
Next >
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus