ดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการอบรมต่างๆ PDF Print E-mail

ใบสมัคร

หากท่านสะดวกที่จะสมัครเข้าปฏิบัติผ่านทางไปรษณีย์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" กรุณาเลือกใบสมัครที่ท่านต้องการ

   ใบสมัครสำหรับฆราวาส และ ใบสมัครสำหรับธรรมบริกร (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**
   ใบสมัครเฉพาะสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**
   ใบสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร
   ใบสมัครสำหรับเด็กและเยาวชน
   ใบสมัครหลักสูตรระยะยาว (แบบกรอกบนคอมพิวเตอร์ได้)**

**วิธีกรอกใบสมัครบนคอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์มไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นทำการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe reader ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู File\Save as เพื่อบันทึกไฟล์นั้น แล้วทำการส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ดังกล่าวไปให้ผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

 

ตารางอบรมรวม

ท่านสามารถดูตารางอบรมได้จากหน้าเว็บโดยตรง หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาที่รายการด้านล่าง แล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

   ตารางอบรมปี 2564

   ตารางอบรมเด็กและเยาวชนปี 2564

   ตารางอบรมปี 2563

   ตารางอบรมเด็กและเยาวชนปี 2563

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus