ดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการอบรมต่างๆ PDF Print E-mail

ใบสมัคร

หากท่านสะดวกที่จะสมัครเข้าปฏิบัติผ่านทางไปรษณีย์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" กรุณาเลือกใบสมัครที่ท่านต้องการ

   ใบสมัครสำหรับฆราวาส และ ใบสมัครสำหรับธรรมบริกร  
   ใบสมัครเฉพาะสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร
   ใบสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร  
   ใบสมัครหลักสูตรระยะยาว

ตารางอบรมรวม

ท่านสามารถดูตารางอบรมได้จากหน้าเว็บโดยตรง หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาที่รายการด้านล่าง แล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

   ตารางอบรมปี 2566

   ตารางอบรมปี 2567


 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus