ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ จ.นครศรีธรรมราช PDF Print E-mail

English Version

ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ Dhamma Porāṇo มีที่มาจาก "โปราโณมัคโค" มีความหมายว่า "ทางสายเก่าแห่งธรรม" (Ancient Dhamma) อันหมายถึงทางสายเก่าของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงดำเนิน

 

เป็นศูนย์วิปัสสนาฯ แห่งที่ 7 ของประเทศไทย เปิดให้การอบรมหลักสูตร 10 วันครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตั้งอยู่บนที่ดิน 12 ไร่ท่ามกลางขุนเขาในเขตอุทยานเขาหลวง บนถนนทางเข้าน้ำตกกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนยางพารา ลองกองและมังคุด

ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้สูงสุด 80 คน

 

รูปสถานที่

 


ที่อยู่และการติดต่อ

271 ม.4 ถ.ทางขึ้นน้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

โทร. 08-1535-8207

Line ID: dpn0815358207

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)


ตารางการอบรม


หลักสูตรการอบรมวิปัสสนา 10 วันเริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย

ดูตารางการอบรมที่นี่

เปิดรับสมัครล่วงหน้าได้ 5 เดือนก่อนถึงวันแรกของการปฏิบัติเท่านั้น

ศูนย์ฯ จะเริ่มดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่านประมาณ 3 เดือนก่อนวันเปิดการอบรม หากท่านสมัครล่วงหน้าเป็นเวลานาน และยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ฯในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

ในกรณีที่ท่านสมัครมากกว่าหนึ่งศูนย์ฯ ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าท่านจะแจ้งยกเลิกให้เหลือเพียงศูนย์ฯ เดียว

สำหรับท่านที่สมัครหลายหลักสูตรในเวลาต่างๆ กัน ใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทีละหลักสูตร เมื่อท่านผ่านการอบรมหลักสูตรหนึ่งแล้วจึงจะพิจารณาหลักสูตรต่อไป

 

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ ได้ 2 เส้นทาง คือ

กรุงเทพฯ - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ เส้นทางที่ 1
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
41 เมื่อถึงสุราษฎร์ให้ตรงไป อ.ทุ่งสง เมื่อเข้าเขต จ.นครศรีธรรมราช ให้สังเกตป้ายข้างทางบอกนครศรีธรรมราช 84 กม. จันดี ช้างกลาง และให้สังเกตหลักกิโลเมตร / ป้ายบอกกิโลเมตรที่266 (ตรงเกาะกลาง) ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง บ.จันดี (เส้นทางหลวงหมายเลข 4195) ขับตรงไปอีก 13 กิโลเมตร ข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ (ขวามือเป็นวัดพระธาตุน้อยหรือวัดพ่อท่านคล้าย) ไปอีก 1 กม.จะเจอสามแยกที่จะเลี้ยวไปเทศบาลจันดี ให้เลี้ยวขวาตรงสามแยกไปทาง อ.ลานสกา (เส้นทางหลวงหมายเลข 4015) ให้ขับตรงไปประมาณ 30 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปน้ำตกกะโรม เมื่อข้ามสะพานคลองวังไพ ให้ชะลอรถ ชิดซ้าย จะเห็นป้ายศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ ปากทางเข้ามีศาลาที่พักริมทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกกะโรม ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงศูนย์ฯ

กรุงเทพฯ - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ เส้นทางที่ 2
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 เมื่อถึงสุราษฎร์ธานี จากสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเล ผ่าน อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้หาเส้นทางไปสนามบิน และจากสนามบินวิ่งตรงไปถึงสี่แยกเบญจฯ พอถึงสามแยกบ้านตาลให้เลี้ยวซ้ายไปลานสกา (ทางหลวงหมายเลข 4015) วิ่งตรงผ่าน อ.ลานสกา พอถึง ลอย ชาเล่ย์ ให้ชะลอรถและชิดขวา (200 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) โปรดสังเกตด้านซ้ายจะเป็น เขาหลวงรีสอร์ทวิ่งตรงมาอีก 500 เมตร ถึง ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

หมายเหตุ เส้นทางที่ 1 ไกลกว่าเส้นทางที่ 2

ตัวเมืองนครศรีธรรมราช - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ
จากสี่แยกเบญจฯ วิ่งไปทาง อ.ลานสกา พอถึงสามแยกบ้านตาลให้เลี้ยวซ้ายไปลานสกา (ทางหลวงหมายเลข
4015) วิ่งตรงผ่าน อ.ลานสกา พอถึง ลอย ชาเล่ย์ ให้ชะลอรถและชิดขวา (200 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) โปรดสังเกตด้านซ้ายจะเป็น เขาหลวงรีสอร์ท วิ่งตรงมาอีก 500 เมตร ถึง ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

หาดใหญ่ - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ (ทางลัด)
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
41 จากหาดใหญ่ถึงสามแยกบ้านสวนผักเป็นระยะทางประมาณ 172 กม. เมื่อถึงสามแยกสวนผักให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 (ไป อ.ร่อนพิบูล) ขับตรงไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูล ให้ตรงไปผ่านสี่แยกไฟแดงที่ 1 และ 2 ขับตรงไป ให้สังเกตป้ายทางหลวง ไป อ.ลานสกา ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านไม้หลา เป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ขับตรงไปอีกประมาณ 21 กิโลเมตร จะเจอสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.ฉวาง บนทางหลวง 4015 จากสามแยก อีกประมาณ 7 กิโลเมตร จะเจอ ลอย ชาเล่ย์ ทางขวามือ ให้ชิดขวาและชะลอรถ ข้ามสะพานเล็กๆ ให้เลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงศูนย์ฯ

ถ้าไม่ใช้เส้นทางลัด เมื่อถึงแยกไป อ.ร่อนพิบูล ให้ตรงไปถึงสี่แยกเบญจฯ พอถึงสามแยกบ้านตาลให้เลี้ยวซ้ายไปลานสกา (หลวงหมายเลข 4015) วิ่งตรงผ่าน อ.ลานสกา พอถึง ลอย ชาเล่ย์ ให้ชะลอรถและชิดขวา (200 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) โปรดสังเกตด้านซ้ายจะเป็น เขาหลวงรีสอร์ท วิ่งตรงมาอีก 500 เมตร ถึง ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

ตรัง - ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ
ใช้เส้นทางบายพาสตรัง-ทุ่งสง เมื่อถึงแยกทุ่งสงเลี้ยวซ้ายทางไปสุราษฎร์ฯ ขับผ่านโลตัส ผ่านสะพานลอย รพ.ทุ่งสง (ด้านขวา) ขับตรง ให้สังเกตป้ายปั๊มน้ำมันบางจาก ก่อนถึงปั๊มชิดเลนขวากลับรถ (เป็นจุดกลับรถที่ 3 จากแยกทุ่งสง) เมื่อกลับรถแล้วจะขับผ่านจุดตรวจชั่งน้ำหนักรถใหญ่ จากนั้นขับชิดเลนซ้ายสังเกตป้ายทางเข้านาบอน เลี้ยวซ้าย จากปากทางเข้าขับตรงไป ผ่านองค์การสวนยาง ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสามแยกใหญ่มีป้ายบอกทางไปจันดีและลานสกา ให้เลี้ยวขวาไปลานสกา ขับตรงไปประมาณ 20 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปน้ำตกกะโรม เมื่อข้ามสะพานคลองวังไพ ให้ชะลอรถ ชิดซ้าย จะเห็นป้ายศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ ปากทางเข้ามีศาลาที่พักริมทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกกะโรม ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงศูนย์ฯ

 

2. โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละ 4 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เว็บไซต์ www.transport.co.th   (เวลาซื้อตั๋วให้แจ้งว่าลงสถานีขนส่งนครศรีธรรมราช)

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์
• เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com
• เว็บไซต์ www.thairoute.com
จาก สถานีขนส่ง นครศรีธรรมราช มายังศูนย์ฯธรรมโปราโณ  มีคิวรถสองแถว นครฯ - เขาแก้ว บริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ ให้เดินออกจากสถานีขนส่ง มายังหน้าตลาดหัวอิฐ ระยะทางประมาณ 700 เมตร 

 

3. โดยรถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีบางซื่อ (กรุงเทพอภิวัฒน์) ทุกวัน ทั้งขบวนรถเร็ว และรถด่วน

1. กรุงเทพอภิวัฒน์ - นครศรีธรรมราช  
      - รถด่วน ขบวนที่ 85  เวลาออก 20.10 น. – 12.05 น.
2. กรุงเทพอภิวัฒน์ – คลองจันดี
      - รถเร็ว ขบวนที่ 169 เวลาออก 16.10 น. – 06.04 น.
      - รถด่วน ขบวนที่ 83 เวลาออก 17.30 น. – 07.03 น.
      - รถเร็ว ขบวนที่ 167 เวลาออก 18.50 น. – 09.34 น.
      - รถด่วน ขบวนที่ 85 เวลาออก 20.10 น. – 10.12 น.

หมายเหตุ แนะนำให้ลงสถานีรถไฟคลองจันดี และขึ้นรถสองแถวจากสถานีรถไฟไปลงปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากปากทางเดินเข้ามายังศูนย์ฯ ประมาณ 500 เมตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690   เว็บไซต์ https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home

 

4. โดยเครื่องบิน

มีเที่ยวบินไป-กลับนครศรีธรรมราช ทุกวัน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2515-9999 เว็บไซต์ www.airasia.com
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2142-9988 เว็บไซต์ www.lionairthai.com
สายการบินนกแอร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1318, 0-2900-9955 เว็บไซต์ www.nokair.com

จากสนามบิน มาที่ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ
1. ติดต่อเหมารถของสนามบิน (ป้ายสีเขียว) ตรงประตูทางออก แจ้งว่าไปศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำตกกะโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
2. ติดต่อเหมารถสองแถว : คุณป้อม โทร. 095-343-2294
3. ติดต่อแท็กซี่ : โทร. 075-357-888, 086-000-9467, 098-486-6698, 094-189-8860

แผนที่ทางไปศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูภาพใหญ่

 
แผนที่ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

 

พิกัด GPS

N 8° 21' 46.7" 

E 99° 44' 07.7"

 

การก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารปฏิบัติรวมเสร็จสิ้นลงแล้ว เริ่มใช้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้สูงสุด 80 คน

 

รูปแบบอาคารเป็นแบบท้องถิ่น หลังคาแบบภาคใต้คือหลังคาทรง บลานอมีหัวจั่วขนาดเล็กเป็นช่องระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและหลัง หลังคาเป็นชิ้นเดียวคลุมตัวอาคารทั้ง 4 ด้าน ยื่นออกมาจากตัวอาคาร 5-6 ม.เพื่อป้องกันลม ฝน และความร้อน พื้นห้องปฏิบัติโดยรอบมีช่องระบายอากาศให้ลมจากใต้ถุนขึ้นมาในห้อง ฝาผนังเป็นเกล็ดอลูมิเนียมสูง 1 ม. พรางแสง ลดแรงลมพัดถูกตัวผู้ปฏิบัติ ด้านบนเป็นมุ้งลวดถึงเพดาน

 

ทางขึ้นอาคารปฏิบัติรวมของผู้ปฏิบัติเป็นทางลาด เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็น

 

รูปภาพจากศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ


อาคารปฏิบัติรวม ทางขึ้นอาคารปฏิบัติรวมของผู้ปฏิบัติเป็นทางลาด เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็น

 

ภายในห้องปฏิบัติรวม สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้สูงสุด 80 คน

 

อาคารอเนกประสงค์

 

เรือนพักหญิง จำนวน 60 ห้อง มีห้องน้ำภายใน

 

เรือนพักชาย จำนวน 20 ห้อง มีห้องน้ำภายใน

 

สำนักงานศูนย์ฯ 

 

บรรยากาศภายในศูนย์ฯ

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus