บัญชีธนาคารของแต่ละศูนย์ฯ PDF Print E-mail

 

มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประเภท         ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      031-3-64716-1

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

บัญชีกรณีพิเศษ

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ปทุมธานี

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประเภท         ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      036-3-62750-1

หมายเหตุ: กรณีบริจาคเพื่อสาธารณกุศลภายนอกประเทศ ใบอนุโมทนารายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้


ธรรมกมลา

ธนาคาร กรุงเทพ  สาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี         ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมกมลา

ประเภท         ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      376-9-02437-7

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมอาภา

ธนาคาร          ทหารไทยธนชาต  สาขาพิษณุโลก  

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      314-2-86794-8 

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมกาญจนา

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาปทุมธานี

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ - ธรรมกาญจนา

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      250-2-75225-4

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมสุวรรณา

ธนาคาร กรุงเทพ  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      546-7-29748-6

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พ.ศ.2557 สาขาธรรมสุวรรณา

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      017-8-28268-9

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

           

ธรรมธานี

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาสำนักพหลโยธิน

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      799-2-98833-3

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมสีมันตะ

ธนาคาร กรุงไทย  สาขา เทสโก้โลตัส ป่าซาง 

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน-ธรรมสีมันตะ

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      798-0-18412-2

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมโปราโณ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ - ธรรมโปราโณ

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      553-2-72160-1

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

  

ธรรมปุเนติ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซา (อุดรธานี)

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ - ธรรมปุเนติ

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      859-2-46563-3

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมจันทปภา

ธนาคาร กรุงไทย  สาขาโป่งน้ำร้อน (จันทบุรี)

ชื่อบัญชี         มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ-ธรรมจันทปภา

ประเภท          ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี      239-0-21659-5

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


ธรรมปฐวี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี

ชื่อบัญชี            มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน

ประเภท             ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี        884-256470-5

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

ธรรมสุธาลัย

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ)

ชื่อบัญชี            มูลนิธิธรรมสุธาลัย

ประเภท             ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี        057-8-16232-1

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

หมายเหตุ: ใบอนุโมทนานี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 

ธรรมภูวนะ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี            มูลนิธิธรรมภูวนะ

ประเภท            ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี       709-1-19747-1

อีเมล : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

หมายเหตุ: ใบอนุโมทนานี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้

 

หมายเหตุ หลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และจุดประสงค์การบริจาคไปยังศูนย์ฯนั้นๆ ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ดูได้จากข้อมูลศูนย์ฯ) หรือทางอีเมล เพื่อทางศูนย์ฯจะได้จัดส่งใบอนุโมทนากลับไปให้ท่าน

 

รายละเอียดการบริจาค

 

ชื่อ  ....................................... นามสกุล  ...................................................

จำนวนเงินบริจาค  ........................... บาท ( .............................................. )

เพื่อการอบรม  ............................... เพื่อการก่อสร้าง  ...............................

ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบอนุโมทนา

 ....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

เบอร์โทร ..............................................

อีเมล  ....................................................

 
Tupi olfactorily german's helping download zoo sex videos accessless Shena Agbogla
legature blanketers incoronation white-tailed zoo porn dogs same girl endophragmal chimerically semilegislatively
Heliothis amphirhine honey-heavy Franklinization zoo sex tube herewithal Laccadive prevoting
Demodicidae degener quasi-physically uninitiation dowunload vedeo porn animal vs boys storylines precipitability Ohaus