การทำสมาธิ

การทำสมาธิ

 

อานาปานสติเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยควบคุมจิตให้อยู่กับความสงบ ด้วยการให้ความสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งมนุษย์เรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ก็คือลมหายใจของเรานั่นเอง  ลมหายใจอยู่กับตัวเราตลอดเวลา หากเราเพียงแค่รับรู้ถึงลมหายใจ ในขณะที่ผ่านเข้าและผ่านออกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จิตใจก็จะเริ่มสงบ และมีความสุขยิ่งขึ้น

บางครั้งขณะทำสมาธิ ก็จะมีสิ่งบางอย่างมารบกวนทำให้จิตใจวอกแวก และดึงความสนใจของเราออกไปจากลมหายใจ สิ่งนั้นอาจเป็นเสียง.... ความเจ็บปวด.... แต่บ่อยครั้งที่พบว่า เจ้าตัวปัญหาก็คือจิตใจที่ไม่อยู่นิ่งของเรานั่นเอง จิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความคิด เรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้าง มีเรื่องราวไร้สาระต่างๆและไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในจิตใจเราอยู่เสมอ! เปรียบเหมือนลิงที่ชอบกระโดดไปที่โน่นที ที่นั่นที ยากนักที่จะควบคุมได้

การที่เราจะสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้นั้น เราจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ในระยะเวลาที่เพียงพอ และในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเอื้อต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติ


การที่เรานั่งสมาธิเป็นประจำ จะช่วยสกัดความคิดที่ไม่ดีงามและความรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการทำสมาธิดังกล่าว จะทำให้เรามีความสุขและความสงบมากขึ้นๆ