ข้อมูลโดยทั่วไปสำหรับผู้ปกครอง

 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ใหญ่

ในช่วงเวลาที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง และความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ผู้คนจำนวนมากขึ้น และมากขึ้นต่างแสวงหาวิธีการทำสมาธิพื่อความสงบ ความสุข และการทำให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในจิตใจตน จากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การวิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง การมองดูสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และเป็นกระบวนการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการสำรวจตัวเองอย่างมีเหตุผล ผู้คนจำนวนมากที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ต่างก็รู้สึกว่าตนน่าจะได้พบวิธีการนี้เร็วกว่านี้ เนื่องจากได้ประจักษ์แก่ตนเองว่า วิธีการนี้ได้มอบประโยชน์ต่อการเรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกันเป็นอย่างดี และทำให้ชีวิตสงบสุขมากขึ้น 

  

การปฏิบัติอานาปานสติสำหรับเด็ก

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มก้าวแรกของการฝึกควมคุมจิตใจ คือ ช่วงวัยเด็ก เด็กในช่วงอายุ 8 ปี สามารถเรียนรู้วิธีการทำสมาธิแบบอานาปานสติได้โดยง่าย ซึ่งถือเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติวิปัสสนาการรมฐาน การปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติ คือการสังเกตลมหายใจตามธรรมชาติ ลมหายใจตามที่มันเป็นอยู่ ในขณะที่หายใจเข้า และหายใจออก เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้เป็นสมาธิได้ ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ เป็นกลาง และเป็นวิทยาศาสตร์ การสังเกตลมหายใจนี้จัดเป็นสิ่งสำคัญของการทำสมาธิ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอด และไม่ขึ้นอยู่กับนิกายใด ๆ การปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสตินั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากวิธีการอื่นที่อาศัยการบังคับลมหายใจ การถ่ายทอด และการปฏิบัติในแนวทางนี้นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ วิธีการนี้ได้ย้อนกลับไปถึงในสมัยพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งเป็นผู้นำวิธีการนี้กลับมา และได้เริ่มเผยแผ่วิธีการนี้เมื่อกว่า 2500 ปีก่อน พระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการสอนศาสนาโดยแบ่งแยกนิกายเลย ทรงสอนแต่ธรรมะ อันเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งเป็นเรื่องสากลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ วิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิกายใด ๆ ผู้คนที่มาจากพื้นฐานศาสนาที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ เลย จากทั่วทุกมุมโลก ก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

 

ประโยชน์ที่เด็ก ๆ จะได้รับ

นอกจากที่วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับความสงบ และควบคุมจิตใจของตนได้แล้ว การปฏิบัติอานาปานสติยังช่วยให้เด็กๆ เข้าใจตัวเอง และเข้าใจว่าจิตใจของพวกเขาทำงานอย่างไรอีกด้วย  ในขณะที่พวกเขาทำจิตใจให้สงบ และเป็นสมาธินั้น พวกเขาจะได้ควบคุมอารมณ์ และการกระทำของตนเองไปด้วย พวกเขาจะได้พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสม แทนที่จะเลือกกระทำสิ่งผิด สิ่งนี้คือผลพลอยได้โดยธรรมชาติจากวิธีการนี้ การปฏิบัติอานาปานสติได้มอบเครื่องมือที่ใช้จัดการกับความกลัว ความวิตกกังวล และความกดดันที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่น ด้วยความเรียบง่ายนี้ เด็ก ๆ จะได้พบว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และทำความเข้าใจ พวกเขาจะเกิดความพึงพอใจกับความเป็นวิทยาศาสตร์ และความเป็นธรรมชาติที่เป็นสากลนี้

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรอานาปานสติสำหรับเด็กกว่าพันหลักสูตรทั่วโลก หลักสูตรเหล่านี้ได้มอบประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เด็กๆ นับพันที่ได้เข้ารับการอบรม หลายคนได้พบกับประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการเปลี่ยนแปลงในแง่ทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรม หลายคนได้พบว่าจิตใจของตนมีสมาธิมากขึ้น พร้อมกับความสามารถในการจดจำเพิ่มขึ้นด้วย เหนือสิ่งอื่นใด เด็กๆ เหล่านี้ยังได้รับเครื่องมือที่มีคุณค่ามหาศาลติดตัวไปตลอดชีวิตของพวกเขาอีกด้วย

 

เนื่องจากโดยธรรมชาติของเด็กๆ แล้ว เด็กๆ จะเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และความอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้ และสำรวจสิ่งใหม่ๆ รอบตัว จึงถือเป็นการเหมาะที่จะให้พวกเขาได้รับโอกาสในการสำรวจทั้งตนเอง และจิตใจที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ซ่อนเร้น ความสามารถที่แฝงอยู่ และความสับสนซึ่งยากที่จะเข้าใจ การปฏิบัติอานาปานสติได้ปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าของการรู้จักกับความคิด และความรู้สึกของตน และได้รู้ค่าของการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งอาจเป็นการเปิดวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาในภายหลัง

 

หลักสูตรการปฏิบัติอานาปานสติสำหรับเด็ก

การแบ่งแยกกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติอานาปานสติสำหรับเด็กนั้น จะอาศัยอายุของเด็กเป็นเกณฑ์ หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก จัดขึ้นสำหรับเด็กในช่วงอายุ 8 - 12 ปี และหลักสูตรสำหรับเด็กโต จัดขึ้นสำหรับเด็กอายุ 13 - 16 ปี แต่ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมน้อย อาจมีการรวมทั้งสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน และในบางหลักสูตรเด็กๆ ที่มีอายุ 18 ปีอาจได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมได้ ระยะเวลาในการอบรมใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในศูนย์ปฏิบัติได้เพียงช่วงการลงทะเบียนเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องออกจากศูนย์ปฏิบัติไป จนกว่าการอบรมจะสิ้นสุดลง โดยในทุกๆ หลักสูตรที่จัดขึ้น จะมีอาสาสมัครคอยดูแล และคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ตลอดทั้งการอบรม

 ในการอบรม จะมีการเปิดเทปคำสอนของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า และมีการทำกิจกรรมตามตารางการอบรม (ทั้งนี้เด็กๆ จะต้องรักษาความเงียบตลอดระยะเวลาของการอบรม) ระยะเวลาในแต่ละช่วงของหลักสูตรสำหรับเด็กโต อาจยาวนานกว่าในหลักสูตรของเด็กเล็ก