การจัด Group Sitting
Thursday, 18 September 2014

การจัดปฏิบัติภาวนาเป็นกลุ่ม (Group Sitting)

 

ผู้ปฏิบัติเก่าท่านใด มีความประสงค์จะจัดปฏิบัติภาวนาเป็นกลุ่ม (Group Sitting) โดยเอื้อเฟื้อสถานที่ และเป็นผู้ดำเนินการ ให้กับผู้ปฏิบัติเก่าในแนวทางของท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ เบอร์โทร 086-970-7412 หรือ อีเมล์: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   เพื่อสอบถามและขอรับข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติภาวนา

Last Updated ( Saturday, 04 June 2022 )