ตารางอบรมหลักสูตร 2 วัน 3 วัน 2562, 2563 ณ ธรรมปฐวี
Wednesday, 30 October 2019

ตารางการอบรม 

ปัจจุบันมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

ตารางการอบรม ประจำปี 2562

หลักสูตร

วันที่

3 วัน

7 – 10 พศจิกายน 2562

3 วัน

5 – 8 ธันวาคม 2562

3 วัน

28 – 31 ธันวาคม 2562

 

ตารางการอบรม ประจำปี 2563

หลักสูตร

วันที่

หลักสูตร

วันที่

2 วัน

17 – 19 มกราคม

3 วัน

9 – 12 สิงหาคม

3 วัน

7 – 10 กุมภาพันธ์

2 วัน

11 – 13 กันยายน

2 วัน

13 – 15 มีนาคม

3 วัน

10 – 13 ตุลาคม

3 วัน

3 – 6 เมษายน

2 วัน

13 – 15 พฤศจิกายน

3 วัน

3 – 6 พฤษภาคม

3 วัน

4 – 7 ธันวาคม

2 วัน

12 14 มิถุนายน

3 วัน

31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564

3 วัน

3 – 6 กรกฎาคม 

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

คลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2PFL3Rp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 


อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 
Last Updated ( Monday, 30 December 2019 )