ตารางอบรมหลักสูตร 3 วัน 2563 ณ ธรรมปฐวี
Wednesday, 30 October 2019

ตารางการอบรม 

ปัจจุบันมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

 

ตารางการอบรม ประจำปี 2563

หลักสูตร

วันที่

3 วัน

25 - 28 กรกฎาคม

3 วัน

9 - 12 สิงหาคม

3 วัน

10 - 13 กันยายน

3 วัน

10 - 13 ตุลาคม

3 วัน

22 - 25 ตุลาคม

3 วัน

12 - 15 พฤศจิกายน

3 วัน

4 - 7 ธันวาคม

3 วัน

31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564

 

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า

คลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/2PFL3Rp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 


อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 
Last Updated ( Thursday, 17 September 2020 )