โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี
Sunday, 09 June 2019

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาแห่งใหม่ จ.เพชรบุรี  “ธรรมปฐวี”

ตั้งอยู่ที่บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

การก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี


 

แผนการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี จะประกอบไปด้วยหมู่อาคารต่างๆดังนี้

1. อาคารปฏิบัติรวม 1 หลัง

2. บ้านพักอาจารย์

3. สำนักงานศูนย์ฯ 1 หลัง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. เรือนพักเดี่ยวหญิง (มีห้องน้ำภายใน) 70 ห้อง

6. เรือนพักเดี่ยวชาย (มีห้องน้ำภายใน) 24 ห้อง

7. ครัว อุปกรณ์ทำอาหารและครุภัณฑ์ 1 หลัง

8. ห้องฟังธรรมบรรยายภาษาต่างประเทศ 1 หลัง

 

ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฯ ธรรมปฐวี

[ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ]


 

อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว

 อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว

 อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ส่วนพื้นที่กางเต็นท์นอนแยกชาย-หญิง ห้องน้ำแยกชาย-หญิง ส่วนพื้นที่รับประทานอาหารแยกชาย-หญิง และส่วนครัว

ช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้างศูนย์ฯ

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งธรรมะขึ้นภายในบริเวณศูนย์ฯ จึงได้มีการจัดนั่งปฏิบัติร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561 และมีการจัดอบรมหลักสูตร 1 วันครั้งแรก วันที่ 20 มกราคม 2561 หลังจากนั้นมีการนั่งปฏิบัติร่วมกันและจัดอบรมหลักสูตร 1 วัน 2 วันและ 3 วันอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารปฏิบัติรวมชั่วคราวเสร็จแล้ว สามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน มีที่พักเป็นเต็นท์นอนและมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

 

ศิษย์เก่าสามารถมีส่วนร่วมสร้างศูนย์ฯได้ที่
ชื่อบัญชี : มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่ายาง
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี :
046-3-40678-2

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ที่ชัดเจน โดยระบุว่า “เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี” ไปที่อีเมล์ dhamma.pathavi@gmail.com หรือ Line ID : dhamma.ptv เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 06-2035-3332, Line ID : dhamma.ptv

 

 

อาคารปฏิบัติรวมชั่วคราว รองรับผู้ปฏิบัติได้จำนวน 30 คน

 

Last Updated ( Sunday, 09 June 2019 )