คำสอนนำเพื่อการนั่งปฏิบัติร่วมกัน (Group Sitting) สำหรับศิษย์เก่า
Friday, 11 June 2021

คำสอนนำเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนา Group Sitting 1 (คำสอนสั้น)

คำสอนนำเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนา Group Sitting 2 (คำสอนยาว)

Last Updated ( Wednesday, 16 June 2021 )