ศูนย์ปฏิบัติ
Wednesday, 13 April 2022

ศูนย์ฯ ธรรมกมลา จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์ฯ ธรรมอาภา จ.พิษณุโลก

ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา จ.ขอนแก่น

ศูนย์ฯ ธรรมธานี จ.กรุงเทพฯ

ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา จ.กาญจนบุรี

ศูนย์ฯ ธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน

ศูนย์ฯ ธรรมโปราโณ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์ฯ ธรรมจันทปภา จ.จันทบุรี

ศูนย์ฯ ธรรมปุเนติ จ.อุดรธานี

ศูนย์ฯ ธรรมปฐวี จ.เพชรบุรี