หนังสือ-เทป-วิดีโอ

หนังสือภาษาไทย

 

ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับสมบูรณ์ – ปรับปรุงใหม่

 


         
 
ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับย่อ
 1. ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับสมบูรณ์ - ปรับปรุงใหม่   2. ธรรมบรรยาย 10 วัน ฉบับย่อ
     
    
   

วิปัสสนาสาส์น รวมบทความจากจุลสารวิปัสสนา เล่ม 1

 3. ธรรมบรรยาย หลักสูตร 3 วัน    4. วิปัสสนาสาส์น รวมบทความจากจุลสารวิปัสสนา เล่ม 1
    
    
มหาสติปัฏฐานสูตร-ธรรมบรรยายฉบับย่อ  มหาสติปัฏฐานสูตรแปล
 5. มหาสติปัฏฐานสูตร-ธรรมบรรยายฉบับย่อ   6. มหาสติปัฎฐานสูตรแปล
    
    
สาระสำคัญของพระพุทธธรรม  

 


 7. สาระสำคัญของพระพุทธธรรม     8. การต่อต้านการทำลายพระพุทธศาสนา 
    
    
ถนนแห่งความสุข  รัตนะในเรือนทอง
 9. ถนนแห่งความสุข    10. รัตนะในเรือนทอง
    
    
 ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตและตายแล้วไปไหน   ความโกรธและการระงับความโกรธ
 11. ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตและตายแล้วไปไหน
   12. ความโกรธและการระงับความโกรธ
 
   
    
 ความสุขประเภทต่างๆ และความหมายของความสุข   ศิลปะในการดำเนินชีวิต
 13. ความสุขประเภทต่างๆ และความหมายของความสุข
   14. ศิลปะในการดำเนินชีวิต
 
   
    
 เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน   
 15. เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
   
    

หนังสือภาษาอังกฤษที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยแห่งอินเดีย

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://www.vridhamma.org/products

 

เทป

 

1. ธรรมบรรยายภาษาไทย 10 วัน - 11 ม้วน

2. ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน - 11 ม้วน

3. ธรรมบรรยายสติปัฎฐาน 9 ม้วนภาษาไทย

4. ธรรมบรรยายสติปัฎฐาน 9 ม้วนภาษาอังกฤษ

5. ธรรมบรรยาย 3 วันภาษาไทย - 3 ม้วน

6. ธรรมบรรยาย 3 วันภาษาอังกฤษ - 3 ม้วน

7. ธรรมบรรยาย 1 วันภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

8. สวดมนต์ 5 ม้วน

 

วีซีดี-ซีดี-วิดีโอ

 

1. วีซีดีธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน พร้อมภาพท่านอาจารย์โกเอ็นก้า - 12 แผ่น

2. ซีดีธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ 10 วัน - 12 แผ่น

3. ซีดีธรรมบรรยายภาษาไทย 3 วัน

4. ซีดีสวดมนต์เช้า 10 วัน

5. ซีดีนั่งปฏิบัติร่วมกันสำหรับศิษย์เก่า 1 ช.ม.

6. วีซีดีวิปัสสนาในเรือนจำภาษาไทย

7. วีซีดีวิปัสสนาในเรือนจำภาษาอังกฤษ

8. วีดิโอวิปัสสนาในเรือนจำภาษาไทย