ดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการอบรมต่างๆ

ใบสมัคร

หากท่านสะดวกที่จะสมัครเข้าปฏิบัติผ่านทางไปรษณีย์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้โดยตรงจากหน้าเว็บ หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก" กรุณาเลือกใบสมัครที่ท่านต้องการ

   ใบสมัครสำหรับฆราวาส และ ใบสมัครสำหรับธรรมบริกร  
   ใบสมัครเฉพาะสำหรับหลักสูตรผู้บริหาร
   ใบสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร  
   ใบสมัครหลักสูตรระยะยาว

ตารางอบรมรวม

ท่านสามารถดูตารางอบรมได้จากหน้าเว็บโดยตรง หรือดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาที่รายการด้านล่าง แล้วเลือก "Save Target As" หรือ "บันทึก"

   ตารางอบรมปี 2566

   ตารางอบรมปี 2567